Ví đựng thẻ ATM là một phụ kiện được thiết kế chuyên dụng dùng để đựng các loại thẻ. Ở nam giới, thay vì sử dụng tiền mặt họ sẽ dùng đến các loại thẻ nhiều hơn. … Từ những chiếc thẻ, con người có thể rút tiền hoặc trực tiếp thanh toán mà không cần đến tiền mặt.