– Đây là những dòng ống nhòm quân dụng hoàn hảo tự động lấy nét dành cho kiểm lâm, dã ngoại tác nghiệp,những người yêu săn bắn,du lịch,thể thao…v,v….